Partners

Hejmen

Over verschillende woonvormen heen doet vzw Hejmen een woon- en begeleidingsaanbod aan volwassenen met een beperking die ondersteuning wensen op vlak van wonen en leven in al zijn facetten. Vzw Hejmen biedt residentieel of mobiel een individuele begeleiding op maat van de cliënt, met aandacht voor groei naar meer zelfstandigheid en ontplooiing. Vanuit dialoog en gelijkwaardigheid stemt de ondersteuning af op de mogelijkheden van de cliënt, met respect voor ieders eigenheid. 

Den Ateljee

Den Ateljee biedt dagondersteuning aan volwassenen met een beperking (voornamelijk mensen met een Niet-Aangeboren-Hersenletsel), met een zekere werkattitude. Den Ateljee is tevens erkend als arbeidszorginitiatief.
Er is een creatief-ambachtelijke werking (keramiek, houtatelier) en rond ecologische aanmaakblokjes (K-Lumet). Men creëert er louter verkoopbare producten. In de Stripeljee beheert men een bibliotheek met stripverhalen.

Oostrem

Oostrem is een gedecentraliseerde voorziening voor volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige beperking. Bewoners worden gehuisvest in kleinschalige woonentiteiten, gelegen in Leuven, Herent en Wespelaar. Daarnaast beschikt de voorziening over verschillende dagbestedingsprojecten. Oostrem coördineert de werking van het Werkburo Leuven.